Бизнес английски

От 19 Септември 2022 стартира нов курс по бизнес английски, с насоченост както към основни бизнес теми, така и към разговорен английски. Курсът ще се провежда от преподавател от Великобритания, който притежава бизнес сертификат от Лондонската търговска камара Курсът е за участници, чието ниво е Pre-Intermediate или Intermediate. За проверка Прочетете повече…

Летни курсове 2022

Летни курсове по английски, базирани на комуникативния метод. Курсовете включват изучаване на адаптирана литература за всяко ниво и статии от различни области на науката и с тематика, ориентирана към конкретната възрастова група. Целта е курсистите да развиват уменията си да говорят на английски на различни теми и да придобият нови Прочетете повече…