Бизнес английски

От 19 Септември 2022 стартира нов курс по бизнес английски, с насоченост както към основни бизнес теми, така и към разговорен английски. Курсът ще се провежда от преподавател от Великобритания, който притежава бизнес сертификат от Лондонската търговска камара Курсът е за участници, чието ниво е Pre-Intermediate или Intermediate. За проверка Прочетете повече…